Hodnocení mincí, Zkratky  / Grades of preservation, Abbreviations

Proof

Proof

Proof

UNC

0/0, ražební lesk

Uncirculated

About UNC

0/0, téměř ražební lesk

About Uncirculated

EF

1/1

Extremely fine

About EF

-1/-1

About Extremely Fine

VF

2/2

Very Fine

Good VF

+2/+2

Good Very Fine

About VF

-2/-2

About Very Fine

F

3/3

Fine

Ag                         

stříbro 

silver

Au

zlato

gold

Cu

měď

copper

AE

bronz, jiné slitiny  

bronze, other combination of metals

b.l.

bez letopočtu

without date

var.

varianta

version


AppStore Google Play